Roma’nın “Beş İyi İmparator”u ve Sikkeleri

Hazine 6. “Numismatik: Çağlar Boyunca Sikkenin Yolculuğu” teması kapsamında hazırladığımız bu yazıda tarihçiler tarafından beş iyi imparator olarak tanımlanan, MS 96-180 yılları arasında hüküm süren Roma imparatorlarının sikkelerine Roma tarihçisi Eutropius’un da anlatımı eşliğinde bir yolculuk yapacağız.

Zamanın Ruhu: Türk Basınında Mizah Dergilerinin Serüveni

Araştırmacılar mizah dergilerinin tarihini üç dönemde incelemektedirler: 1870-1876 yıllarındaki ilk dönemde daha çok sözlü mizah unsurlarının yer aldığı “Osmanlı mizahı” olarak tanımlanan ilk dönemdir.[3] Otuz yıl aradan sonra II. Meşrutiyet’in ilanının ardından yeniden yayıncılığa başlayan dergilerin Batı tarzı karikatürü ve görsel unsurları yerel kültürle sentezledikleri ikinci dönemdir. Cumhuriyet sonrasında ise çizim ve görsel mizahın sözlü mizahın önüne geçtiği üçüncü dönem olarak görülebilir.

Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları’nda 10. yıl

Koç Üniversitesi’nde Suna Kıraç Kütüphanesi’nin başlattığı dijital koleksiyonlar projeleri 2020’de 10. yılını kutlarken geçtiği aşamaları bir gözden geçirmekte fayda var: zamanla artan arşiv koleksiyonları ve bağışlar, bu nadide koleksiyonların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve erişimin dünyanın her yerinden sağlanması için planlama yapılmasını gerektirmiştir. 2010’daki başlangıcından günümüze, çeşitli SKL çalışanlarının çok değerli katkılarıyla, görev devri ile devam eden uzun soluklu bir projelendirme çalışması yapılmıştır.

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 2 projesi

Pandemi sürecinde SKL kullanıma kapalıyken çalışmalar son hız devam ediyor. İlki 2017’de tamamlanan Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 1’in yayımlanmasından sonra çalışmalarına 2020 başında başlanan 2. kataloğun fotoğraf çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Bu katalog Koç Üniversitesi El Yazmaları Read more

Yeni dijitalleştirme projesi: Amiral Bristol Hemşirelik Okulu Koleksiyonu

Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları kapsamında Amiral Bristol Hemşirelik Yüksek Okulu koleksiyonunun dijitalleştirilme projesi başladı. Kuruluşundan günümüze 100. yılını idrak ederken bir yandan da hemşirelik alanında sağlık hizmetlerinde önemli katkı sağlayan bu okulun kurumsal belleğini koruma, sürdürme ve erişilebilir kılma adına Read more

Arşiv koleksiyonerleri ve kurumlar: Koç Üniversitesi

Bu yazıda bağış yapma sürecinde arşiv koleksiyonlarını oluşturan bağışçıların varlığı, bu koleksiyonları koruma altına alan kurumlardan beklentisinin anlaşılması, kurum-bağışçı arasında oluşan güven ilişkisi Koç Üniversitesi arşiv ve koleksiyonları ele alınarak incelenmiştir.

Dijital gezginin rehberi: son sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa belgeleri koleksiyonu

Suna Kıraç Kütüphanesi’nin yeni koleksiyonu “Hüseyin Hilmi Paşa Belgeleri” yüzyıl sonundaki Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel ortamını tasvir eder ve koleksiyonda Hüseyin Hilmi Paşa’nın kişisel arşivi için sakladığı yazışmalar ve gazete kupürleri yer almaktadır.